Laatste stand van zaken

Op 12 juni heeft het bestuur van De Groene Zwaan een contract getekend met aannemer Pronk Bouw uit Warmenhuizen voor de restauratie van de drie panden aan de Rechtestraat. Na een lang en zorgvuldig proces in deze aannemer uiteindelijk geselecteerd. De totale aanneemsom overschreed enigszins het beschikbare budget. Gelukkig was de gemeente Alkmaar bereid om het restant te overbruggen, waardoor de restauratie van start kon gaan. Pronk Bouw is vanaf 1 juli aan het werk en zal de restauratie rond december afronden. De grote zaal was vanaf medio september weer beschikbaar voor activiteiten. Daarna volgde nog een periode van drie weken in oktober waarbij de zaal niet beschikbaar was, zodat de vloer en de wanden konden worden aangepakt.

De restauratie betreft vooral de buitenkant. Er wordt begonnen met de voormalige kerk, omdat deze ruimte vanaf september weer beschikbaar moet zijn voor evenementen. Daarna volgde in september de voormalige consistorie (theekamer) en in oktober het woonhuis (de voormalige pastorie). In november volgde nog afrondende werkzaamheden (o.a. schilderwerk, loodgieterswerk etc), waardoor de gehele restauratie medio december zal zijn afgerond.