Laatste stand van zaken

Op 12 juni heeft het bestuur van De Groene Zwaan een contract getekend met aannemer Pronk Bouw uit Warmenhuizen voor de restauratie van de drie panden aan de Rechtestraat. Na een lang en zorgvuldig proces in deze aannemer uiteindelijk geselecteerd. De totale aanneemsom overschreed enigszins het beschikbare budget. Gelukkig was de gemeente Alkmaar bereid om het restant te overbruggen, waardoor de restauratie nu van start kan gaan. Pronk Bouw gaat vanaf 1 juli aan het werk en zal de restauratie rond december afronden. De grote zaal zal vanaf medio september beschikbaar zijn voor activiteiten. Het pand zal echter vanaf begin juli tot medio december in de steigers staan. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het pand er weer prachtig uit gaat zien.

De restauratie betreft vooral de buitenkant. Er wordt begonnen met de voormalige kerk, omdat deze ruimte vanaf september weer beschikbaar moet zijn voor evenementen. Daarna volgt in september de voormalige consistorie (theekamer) en in oktober het woonhuis (de voormalige pastorie). In november zullen nog afrondende werkzaamheden volgen (o.a. schilderwerk etc), waardoor de gehele restauratie medio december zal zijn afgerond.

Wij zoeken nog wat vrijwilligers om te helpen het pand gereed te maken voor de restauratie. O.a. het leeghalen van bepaalde ruimtes en het beschermen van onze apparatuur. Wij laten nog weten welke data daarvoor gepland gaan worden.