Officiële heropening van De Groene Zwaan

Op 12 januari 2019 zal De Groene Zwaan in De Rijp officieel worden heropend. Na 6 maanden restaureren is De Groene Zwaan zo goed als klaar. Er zijn nog wat laatste schilderklussen, die in het voorjaar zullen worden uitgevoerd.

Het culturele centrum is tijdens de restauratie gewoon open geweest. Maar toch wil de stichting op zaterdag 12 januari, tussen 16.00 en 17.00, de voltooiing van de restauratie met een officieel moment vieren. Aansluitend op die officiële heropening, door Alkmaars wethouder Christiaan Braak, is er een optreden van Nadja Filtzer, dochter van Luis Filcer, de man die in de zeventiger jaren de wandschilderingen in De Groene Zwaan heeft gemaakt.

Iedereen die het officiële deel, tussen 16.00 en 18.00, wil bijwonen is van harte welkom. Stuur daarvoor wel even een berichtje naar info@degroenezwaan.nl.

Tussen 18:00 uur en 20:00 uur is er een informele inloop. Iedereen die het mooie nieuwe interieur wil bekijken, is van harte welkom. De bar is open, dus er kan geproost worden op de gerestaureerde panden.

Na 20:00 uur is er een fantastisch avondvullend programma, met diverse artiesten: Sien, Renate Poel, De Andersons en The Ashgrove.  Het beloofd een bijzondere avond te worden. De toegang is gratis.

Fotoboek in voorbereiding over de restauratie

Nog even en dan is de restauratie van De Groene Zwaan voltooid: dan zijn alle steigers weg, staan de torentjes weer op de hoeken van het dak en is de gevel weer stralend wit. Er is de afgelopen maanden nogal wat gebeurd, zowel binnen als buiten het gebouw. En ook dat willen we laten zien. Daarom maken we een speciaal magazine over de restauratie, vol foto’s van alle fasen van de restauratie. We maken het magazine helemaal zelf, op handzaam A4-formaat, in kleur, voor een prijs die alleen de kosten dekt: 15 Euro.

Wil je het magazine graag hebben? Je kunt nu al een exemplaar reserveren! Wacht niet te lang, want we maken het magazine in een absoluut beperkte oplage van 150 stuks. Een echt collector’s item dus.

Reserveren? Stuur een mailtje aan info@degroenezwaan.nl en je weet zeker dat je een exemplaar krijgt. Je kunt ook direct een exemplaar bestellen en betalen via deze link.

De Groene Zwaan in het NHD

Zaterdag 13 oktober stond er een mooi artikel in het NHD, versie Alkmaarsche Courant en versie Dagblad Waterland n.a.v. het deels herstellen van de wandschilderingen van Luis Filcer.

Restauratie gaat van start

Op de foto vlnr: Peter van Hoogstraten (penningmeester), Glenn Pronk (aannemer), Robert Suvaal (voorzitter), Odwin Ralling (directievoering).

Na jaren voorbereiding is het nu zover: de restauratie van De Groene Zwaan gaat van start! Op 12 juni heeft het bestuur van De Groene Zwaan een contract getekend met aannemer Pronk Bouw uit Warmenhuizen voor de restauratie van de drie panden aan de Rechtestraat. Na een lang en zorgvuldig proces in deze aannemer uiteindelijk geselecteerd. De totale aanneemsom overschreed enigszins het beschikbare budget. Gelukkig was de gemeente Alkmaar bereid om het restant te overbruggen, waardoor de restauratie nu van start kan gaan. Pronk Bouw gaat vanaf 1 juli aan het werk en zal de restauratie rond december afronden. De grote zaal zal vanaf medio september beschikbaar zijn voor activiteiten. Het pand zal echter vanaf begin juli tot medio december in de steigers staan. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het pand er weer prachtig uit gaat zien.

De restauratie betreft vooral de buitenkant. Er wordt begonnen met de voormalige kerk, omdat deze ruimte vanaf september weer beschikbaar moet zijn voor evenementen. Daarna volgt in september de voormalige consistorie (theekamer) en in oktober het woonhuis (de voormalige pastorie). In november zullen nog afrondende werkzaamheden volgen (o.a. schilderwerk etc), waardoor de gehele restauratie medio december zal zijn afgerond.

Wij zoeken nog wat vrijwilligers om te helpen het pand gereed te maken voor de restauratie. O.a. het leeghalen van bepaalde ruimtes en het beschermen van onze apparatuur. Wij laten nog weten welke data daarvoor gepland gaan worden.

Volgende fase in selectie aannemer

De Groene Zwaan is een stap verder met de selectie van de aannemer die de restauratie gaat uitvoeren. Het bestuur heeft de volledige procedure voor de aanbesteding uitbesteed aan een externe partij. Op basis van zijn advies heeft het bestuur besloten dat zij voornemens is om de opdracht voor restauratie te gunnen aan één partij. Er volgen nog verdere gesprekken en wij verwachten dat wij begin juni een definitieve opdracht kunnen verstrekken.

De restauratie zal, naar verwachting, in de tweede helft van juni aanvangen. Meer informatie is te vinden op https://degroenezwaan.nl/laatste-stand-van-zaken/

Prins Bernhard Cultuurfonds helpt bij restauratie

Op 6 februari heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds aangegeven om de restauratie van De Groene Zwaan met 30.000 euro te ondersteunen. Het Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Ook monumenten worden ondersteund en in die categorie hebben wij deze bijdrage ontvangen. Intussen hebben we ruim 75% gerealiseerd van de benodigde 407.616 euro.

www.cultuurfonds.nl

Provincie NH besluit positief over subsidie voor De Groene Zwaan

Vandaag zijn de restauratiesubsidies rijksmonumenten 2017 van de provincie Noord-Holland bekend gemaakt. De Groene Zwaan krijgt 97.000 euro voor de restauratie van de panden aan de Rechtestraat in De Rijp. Dat is natuurlijk geweldig nieuws en een hele grote opsteker voor de stichting. De teller staat daarmee op ruim 282.000 euro en dat is bijna 70% van de totaal noodzakelijke middelen. Er lopen nog een aantal aanvragen voor bijdragen van diverse fondsen en het bestuur van de stichting heeft er vertrouwen in dat die laatste 30% ook voor elkaar gaat komen. Wordt vervolgd!

Hendrik Muller Fonds helpt mee

Het Dr. Hendrik Muller Fonds heeft 3000 euro toegezegd ten behoeve van de restauratie. Uiteraard zijn daar wel een paar voorwaarden aan verbonden. Het project moet natuurlijk echt worden gerealiseerd en wel binnen een jaar. Dat is ook het uitgangspunt voor De Groene Zwaan.

Dat is weer een mooie opsteker voor de stichting. En wij hopen dat we deze maand nog meer kunnen zeggen over de financiering van de restauratie en de uitvoering van het project.

Stichting Cultureel Erfgoed NHN steunt De Groene Zwaan met 25.000 euro.

Onderstaand persbericht spreekt voor zichzelf. Het mag duidelijk zijn dat De Groene Zwaan hier heel blij mee is en dat wij heel trots zijn dat Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord ons zo wil helpen.

OUDKARSPEL/DE RIJP – Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord doet aan Stichting De Groene Zwaan in De Rijp de toezegging van een bedrag van € 25.000,- als bijdrage in de renovatie van cultureel centrum De Groene Zwaan. De renovatie is urgent: als op korte termijn geen grootschalig onderhoud wordt gepleegd, dreigt het gebouw verloren te gaan.

Cultureel centrum De Groene Zwaan is gevestigd in de voormalige Lutherse kerk aan de Rechtestraat in De Rijp en wordt wel ‘het Paradiso van de polder’ genoemd. Op cultureel gebied zijn er talloze activiteiten, zoals concerten, tentoonstellingen en lezingen. De drie monumentale panden van De Groene Zwaan zijn dringend aan een restauratie toe. De totale renovatie van de gebouwen vraagt een investering van € 407.000,-.

Unieke combinatie

De Groene Zwaan heeft een grote cultuur-, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde, doordat de panden een unieke combinatie vormen van kerk, pastorie en consistorie uit de 18e eeuw. “Daarvan zijn er nog weinig overgebleven”, zegt Wouter Eecen van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord. “Het zou zonde zijn als het verloren gaat.”

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord richt zich op de instandhouding en bescherming van cultureel erfgoed in dorpen en steden binnen de provincie Noord-Holland en in het bijzonder de noordelijke regio daarvan. Daarbij gaat het om gebouwen die van wezenlijk belang zijn voor het behoud van kenmerkende dorps- en stadsgezichten, maar die niet in aanmerking komen voor financiële bijdragen van Rijksoverheid of gemeente, zoals oude windmolens,  industrieel erfgoed of woonhuizen.

Voor rijksmonument De Groen Zwaan is in dit geval een uitzondering gemaakt.

Gemeente Alkmaar verstrekt extra subsidie voor crowdfunding

Naar aanleiding van de succesvolle crowdfunding, heeft de gemeente Alkmaar besloten de kosten die gepaard zijn gegaan met de crowdfundingscampagne voor haar rekening te nemen. Het gaat b.v. over de kosten voor de ondersteuning vanuit het crowdfundingsplatform Voordekunst en het laten maken van promotiemateriaal. Dat is natuurlijk een prachtige opsteker voor De Groene Zwaan. Het is namelijk een fors bedrag dat we nu extra beschikbaar hebben om de restauratie te kunnen realiseren. Geweldig dat de gemeente zo meedenkt en meewerkt met de restauratie.

Op dit moment lopen er nog meer initiatieven die positief lijken uit te pakken voor de financiering van de totale restauratie. Daarover hopen we in de komende weken meer informatie te verstrekken. Op dit moment staat de teller formeel op 151.293 euro.