Rabo Waterland Coöperatiefonds draagt bij aan restauratie

Het Rabo Waterland Coöperatiefonds heeft kortgeleden besloten 10.000 euro bij te dragen aan de restauratie van De Groene Zwaan. Daarmee komt de Stichting De Groene Zwaan weer een stapje dichter bij de realisatie van de restauratie, zoals die in 2018 is voorzien. Na het succes van de crowdfundingsactie, is de bijdrage van het Rabo Waterland Coöperatiefonds een volgende mooie opsteker. Wij danken hen daarvoor heel hartelijk en het geeft ons het vertrouwen dat we de rest van de financiële dekking ook voor elkaar gaan krijgen. De teller staat nu op ruim 142.000 euro, dus 35% van het totaal.

Actie crowdfunding groot succes

De Crowdfunding voor de restauratie van De Groene Zwaan is afgerond en een groot succes geworden. De actie heeft 41.351 euro opgebracht, waarbij 971 mensen en bedrijven op één of andere wijze een bijdrage hebben gedaan. Dat is echt een prachtig resultaat, waarmee De Groene Zwaan 10% van de totaal benodigde 407.000 euro heeft kunnen realiseren.

De volgende stap is natuurlijk om de rest van de financiering rond te krijgen. Dat zijn vooral fondsen en overheden. Een aantal daarvan hebben al geld toegezegd. De gemeente Alkmaar heeft b.v. 50.000 euro beloofd en we hebben de BRIM subsidie kunnen verzilveren van 8658 euro. Volgende week hopen we meer goed nieuws bekend te kunnen maken.

Voor nu willen we speciaal Jeanneke Scholtens en Maaike Bosma bedanken voor hun inzet voor en tijdens de crowdfunding. We willen ons Comité van Aanbeveling en ambassadeurs bedanken: Ria van Oosterop, Aldert Pilkes, Leoni Jansen, Erik van der Hoff, Rik van den Bosch, Arnold Bartels, Cor Blokdijk en zeker ook Fred van Zoest. Een bijzonder dankwoord aan de artiesten die voor niets hebben opgetreden om dit resultaat mogelijk te maken: Leoni Jansen, Mart Hillen, Pieternel Osinga, Neema, Toon van Mil Band, Dustpneumonia Bluesband, Cold Turkey en Josien de Vries. Martin Doderer en zijn lieftallige assistentes voor hun Uilen Workshops; dank! En zonder Mees Kees Verdonk hadden we nooit het mooie veiling resultaat behaald. Daarnaast willen wij al onze vrijwilligers bedanken. Zonder hun inzet is niets mogelijk. En wij willen U bedanken: gulle gevers via Voordekunst, direct via onze bank, of anderszins. Wij bedanken de bezoekers van onze evenementen, donateurs voor de veiling en kopers op de veiling, donateurs en kopers van bloembollen en alle andere hulp die we mochten ontvangen. Het is te veel om op te noemen. Allemaal om ons mooie pand te behouden en onze evenementen te kunnen blijven organiseren.

Wordt vervolgd!

Crowdfunding gestart

Gisteravond is de crowdfundingsactie voor de restauratie van De Groene Zwaan ‘Ik geloof erin!” gestart met een daverende kick-off avond in de Groene Zwaan. Vele oud-Zwaan-gangers en nieuwe Zwaan-gangers konden zien en horen waarom de restauratie van De Groene Zwaan dringend noodzakelijk is. Het bestuur van de stichting gaf aan dat, indien we nu niet restaureren, het pand over vijf jaar niet meer geschikt is voor het ontvangen van bezoekers.

Jeanneke Scholtens en Maaike Bosma, de initiatiefnemers van de crowdfunding, hadden een avond vol verrassingen georganiseerd. Iedereen kon een strippenkaart kopen, waarmee ze op reis gingen door het hele pand: van de theekamer, naar de grote zaal en de kleedkamer en van de keuken tot de studio’s en het woonhuis. Sommigen hebben zelfs een kijkje genomen op de zolder. Op al die locaties stonden bekende Rijpers klaar om iets speciaals te doen. Zang met gitaarbegeleiding door Renate Houtman en Paul Lenders, een biertje – gratis beschikbaar gesteld door brouwerij Leeghwater- drinken bij Cor Blokdijk, de geschiedenis van de Groene Zwaan laten vertellen door Fred Hoek en Wim Heine, een stoelmassage van Noëly Hofstra van Es met muzikale begeleiding van Richard Koppes, op de foto met Katelijn de Vries-Heine en Marielle Zwart, een gedicht met Brenda Heijnis, een plaatje aanvragen bij Bas Icke (Baszooka) en op visite bij onze beheerders Joop en Pauline met hapjes beschikbaar gesteld door Ernst van “Bij Ernst”.

Om middernacht ging de site voor de crowdfunding in de lucht en kon het resultaat van deze mooie avond bekend worden gemaakt: 2832 euro! Dat werd vervolgens uitbundig gevierd door de nacht dansend in te gaan op muziek van de aangevraagde platen die door Baszooka werden gedraaid. Hoe mooi kan het zijn!

Als je wilt doneren, dan kan dat. Ga naar https://www.voordekunst.nl/projecten/5952 en geef voor het behoud van onze Zwaan.

 

Jeanneke en Maaike starten Crowdfunding voor De Groene Zwaan

40 dagen, 40.000 euro.

Wij zijn de Crowdfundingsactie ‘Ik geloof erin’ gestart. We gunnen De Groene Zwaan een nieuw verenpak, want dat is o zo nodig… Het bestuur is druk bezig met subsidies en fondsen voor de restauratie. Wij gaan voor de laatste 10% van het totaal benodigde bedrag van 400.000 euro.

Helpen jullie dus mee 40.000 te werven? Alle beetjes helpen. 30 september gaan we van start met een kick off! Een crowdfundingsavond, waarbij al het geld ten goede komt aan de restauratie.

De Groene Zwaan in ere hersteld!
Help mee en maak de restauratie mogelijk

Kom 30 september naar De Groene Zwaan, reserveer op www.degroenezwaan.nl/kaarten, of doe je bijdrage op www.voordekunst.nl vanaf 1 oktober.

Wij geloven erin, jij ook?
Jeanneke Scholtens en Maaike Bosma 

Toezegging subsidie door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op 1 september kregen wij het nieuws dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Groene Zwaan een subsidie heeft verstrekt voor de uitvoering van het Onderhoudsplan. Dat is goed nieuws, want met deze BRIM subsidie kunnen we een een deel van het restauratieplan voor De Groene Zwaan uitvoeren.

Binnenkort volgt meer nieuws over de crowdfunding voor de restauratie van De Groene Zwaan.

ANBI status

De Groene Zwaan heeft, vanaf 1 januari 2017, de ANBI status verkregen van de Belastingdienst. Bovendien is De Groene Zwaan aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat giften en donaties aan De Groene Zwaan onder bepaalde voorwaarden, kunnen worden afgetrokken van de belasting. Voor particulieren tot 125% van de gift. Voor bedrijven is het voordeel zelfs nog groter (tot 150%). Bovendien is De Groene Zwaan vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Dit is voor De Groene Zwaan van groot belang, omdat daarmee de fondsenwerving voor de restauratie, een belangrijke impuls krijgt.

Als u meer wilt weten over de voordelen van giften aan een ANBI, kunt u hier lezen wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Bestuur Groene Zwaan stuurt aan op restauratie

Het bestuur van De Groene Zwaan wil de panden aan de Rechtestraat restaureren. Dat is ook hard nodig. Met name aan de buitenkant moet een hoop gebeuren. Om de restauratie volledig te kunnen realiseren is ruim 407.000 euro nodig. De Stichting kan dat natuurlijk niet allemaal zelf financieren. Er is dus van alle kanten hulp nodig: van het rijk, de provincie en de gemeente. Maar ook particuliere fondsen zullen gevraagd worden mee te doen. Zelf zal de Stichting later dit jaar een crowdfunding starten. Het doel is om in 2017 de financiering rond te krijgen en de restauratie in 2018 te gaan uitvoeren. De eerste stappen zijn al gezet en de gemeente Alkmaar heeft een toezegging gedaan om 50.000 euro bij te dragen. Goed nieuws dus.

Als je meer informatie wilt over de geplande restauratie, kijk dan hier. Als je andere informatie of suggesties hebt, mail ons dan op info@degroenezwaan.nl