Nieuwe bestuurssamenstelling

Zoals eerder aangekondigd zal Robert Suvaal zijn bestuursfunctie binnen De Stichting De Groene Zwaan, per 1 november 2019, neerleggen. Robert is negen jaar voorzitter geweest van de stichting en in die periode is er veel veranderd en gebeurd. Het was een periode met een stabiel bestuur, waarbij De Groene Zwaan een nieuwe koers is gaan volgen, met een verbreding van het programma en realisatie van de noodzakelijke restauratie.

We hadden al aangekondigd dat we twee nieuwe bestuurders hebben gekregen. Esmée van Essen en Sjors Sombroek zijn per 1 september 2019 toegetreden tot het bestuur, nadat zij eerst een aantal maanden hadden meegedraaid, om te zien wat een en ander zou inhouden.

Door het vertrek van Robert moeten wij een aantal wijzigingen doorvoeren in de formele functies binnen het bestuur en de taken/aandachtsgebieden. Op 3 oktober j.l. is in de bestuursvergadering het volgende besloten:

  • Peter van Hoogstraten wordt per 1 november 2019 voorzitter van de stichting De Groene Zwaan.
  • Esmée van Essen wordt per 1 november 2019 penningmeester van de stichting De Groene Zwaan.
  • Jeannette Fonhof blijft secretaris van de stichting.
  • Marga Poel en Sjors Sombroek blijven bestuurslid van de stichting.

Tot zover de formele functies binnen het bestuur van de stichting. Verder is besloten om een aantal aandachtsgebieden/taken toe te wijzen binnen het bestuur. Deze taken waren reeds belegd, maar moesten opnieuw verdeeld worden, om een evenwichtige verdeling van de werklast te realiseren. Zonder nu alles in detail te benoemen, willen we een aantal zaken benoemen:

  • Sjors is primair aanspreekpunt voor het technisch beheer van het gebouw en de apparatuur. Verder houdt hij zich bezig met email beheer, content beheer van de website en reserveringen.
  • Peter houdt zich, naast zijn verantwoordelijkheden als voorzitter, tevens bezig met technisch beheer van de website, content beheer website en social media en reserveringen.
  • Esmée is primair verantwoordelijk voor alle financiën. Dat betekent dat zij ook de facturering regelt.
  • Jeannette is, naast haar formele rol van secretaris, ook verantwoordelijk voor de kas. Dat doet zij uiteraard samen met Esmée.
  • Het voltallige bestuur houdt zich bezig met de programmering. Daarbij zijn een aantal focuspunten aangebracht. Jeannette is primair aanspreekpunt voor films. Marga is primair aanspreekpunt voor privéfeesten.
  • Joop en Pauline zijn geen formele bestuurders, maar beheerders van De Groene Zwaan. Hun primaire verantwoordelijkheid is het zorgdragen dat het gebouw schoon en gebruik gereed is, de voorraden op orde zijn en zij organiseren ook zelfstandig evenementen. Bovendien zijn zij veel aanwezig tijdens onze evenementen en helpen zij met de voorbereidingen daarvan.

Wij kijken met veel plezier vooruit naar de komende periode. Het zal voor iedereen even tijd kosten om zich in te werken in zijn nieuwe rol. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij de evenementen goed kunnen laten verlopen en hopen op vele spannende, interessante, ontroerende en gezellige momenten in “onze” Groene Zwaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *