Restauratie

#FF0000 Raised 407,000 €  towards the 407,000 €  target.

De panden van De Groene Zwaan (voormalige Lutherse kerk, pastorie en consistorie) zijn dringend aan een restauratie toe. Met name de buitenkant moet grondig onderhanden worden genomen. Het Bestuur van de Stichting heeft zich ten doel gesteld om de restauratie in 2018 uit te voeren. Daarvoor is veel geld benodigd. Het jaar 2017 zal worden gebruikt om de noodzakelijke financiering rond te krijgen, zodat het bestuur begin 2018 het groene licht kan geven voor de restauratie.

Het bestuur is al sinds 2014 bezig met de voorbereidingen. Er is een inspectierapport gemaakt door de Monumentenwacht, gesprekken gevoerd met de gemeente en de provincie voor mogelijke subsidies en er is een restauratieplan gemaakt. Op dit moment heeft de gemeente Alkmaar al een concrete toezegging voor een financiële bijdrage gedaan en de provincie Noord-Holland staat positief ten opzichte van het initiatief. Echter een mogelijke toezegging zal pas eind 2017 kunnen worden gedaan.

Met subsidies van de gemeente en de provincie is er nog niet voldoende geld beschikbaar. Ook andere fondsen zullen worden benaderd voor een financiële bijdrage. De stichting zal ook een bijdrage leveren. Daarvoor is in oktober 2017 een crowdfunding gestart. Intussen is die actie afgerond en heeft ruim 41.000 euro opgeleverd. Een groot succes dus.

Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de voortgang en het laatste nieuws.

De volgende zaken lopen op dit moment:

  • Uitvoeren aanbesteding.

De Belastingdienst heeft in juli 2017, de Stichting De Groene Zwaan de culturele ANBI status gegeven. Dat betekent dat giften van particulieren en bedrijven, onder voorwaarden, kunnen worden afgetrokken van de belasting.

De gemeente Alkmaar heeft een omgevingsvergunning verstrekt voor de restauratie. Dat is goed nieuws, omdat we nu de subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een subsidie (BRIM) verstrekt voor het Onderhoudsplan van De Groene Zwaan.

Stichting Dioraphte heeft een financiële bijdrage toegezegd.

Het Rabo Waterland Coöperatiefonds heeft een financiële bijdrage toegezegd.

Er zijn nog diverse giften van particulieren binnen gekomen.

De gemeente heeft een extra bijdrage gedaan om de kosten die gepaard zijn gegaan met de crowdfunding af te dekken.

Het Hendrik Muller Fonds heeft een bijdrage toegezegd.

De Provincie heeft op 19 januari 97.000 euro toegezegd.

Het VSB Beemster fonds heeft een financiële bijdrage toegezegd.

Als je meer wilt weten van de achtergrond, dan kun je hier kijken. Mocht je andere vragen of suggesties hebben, mail ons dan op info@degroenezwaan.nl.