De Groene Zwaan

Intiem theater en concertpodium in De Rijp (NH)

anbi space

De Stichting De Groene Zwaan heeft de Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen per 1 januari 2017.

Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% (en voor Culturele ANBI’s vooralsnog tot 150%) aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie. Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende).
Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van successierecht. Vaak zien donateurs een ANBI-registratie als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. Een ANBI moet immers voldoen aan een aantal eisen.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden en voorwaarden van schenkingen aan een (culturele) ANBI, kijk dan hier.