Restauratie gaat van start

Op de foto vlnr: Peter van Hoogstraten (penningmeester), Glenn Pronk (aannemer), Robert Suvaal (voorzitter), Odwin Ralling (directievoering).

Na jaren voorbereiding is het nu zover: de restauratie van De Groene Zwaan gaat van start! Op 12 juni heeft het bestuur van De Groene Zwaan een contract getekend met aannemer Pronk Bouw uit Warmenhuizen voor de restauratie van de drie panden aan de Rechtestraat. Na een lang en zorgvuldig proces in deze aannemer uiteindelijk geselecteerd. De totale aanneemsom overschreed enigszins het beschikbare budget. Gelukkig was de gemeente Alkmaar bereid om het restant te overbruggen, waardoor de restauratie nu van start kan gaan. Pronk Bouw gaat vanaf 1 juli aan het werk en zal de restauratie rond december afronden. De grote zaal zal vanaf medio september beschikbaar zijn voor activiteiten. Het pand zal echter vanaf begin juli tot medio december in de steigers staan. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het pand er weer prachtig uit gaat zien.

De restauratie betreft vooral de buitenkant. Er wordt begonnen met de voormalige kerk, omdat deze ruimte vanaf september weer beschikbaar moet zijn voor evenementen. Daarna volgt in september de voormalige consistorie (theekamer) en in oktober het woonhuis (de voormalige pastorie). In november zullen nog afrondende werkzaamheden volgen (o.a. schilderwerk etc), waardoor de gehele restauratie medio december zal zijn afgerond.

Wij zoeken nog wat vrijwilligers om te helpen het pand gereed te maken voor de restauratie. O.a. het leeghalen van bepaalde ruimtes en het beschermen van onze apparatuur. Wij laten nog weten welke data daarvoor gepland gaan worden.

Prins Bernhard Cultuurfonds helpt bij restauratie

Op 6 februari heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds aangegeven om de restauratie van De Groene Zwaan met 30.000 euro te ondersteunen. Het Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Ook monumenten worden ondersteund en in die categorie hebben wij deze bijdrage ontvangen. Intussen hebben we ruim 75% gerealiseerd van de benodigde 407.616 euro.

www.cultuurfonds.nl

Provincie NH besluit positief over subsidie voor De Groene Zwaan

Vandaag zijn de restauratiesubsidies rijksmonumenten 2017 van de provincie Noord-Holland bekend gemaakt. De Groene Zwaan krijgt 97.000 euro voor de restauratie van de panden aan de Rechtestraat in De Rijp. Dat is natuurlijk geweldig nieuws en een hele grote opsteker voor de stichting. De teller staat daarmee op ruim 282.000 euro en dat is bijna 70% van de totaal noodzakelijke middelen. Er lopen nog een aantal aanvragen voor bijdragen van diverse fondsen en het bestuur van de stichting heeft er vertrouwen in dat die laatste 30% ook voor elkaar gaat komen. Wordt vervolgd!

Hendrik Muller Fonds helpt mee

Het Dr. Hendrik Muller Fonds heeft 3000 euro toegezegd ten behoeve van de restauratie. Uiteraard zijn daar wel een paar voorwaarden aan verbonden. Het project moet natuurlijk echt worden gerealiseerd en wel binnen een jaar. Dat is ook het uitgangspunt voor De Groene Zwaan.

Dat is weer een mooie opsteker voor de stichting. En wij hopen dat we deze maand nog meer kunnen zeggen over de financiering van de restauratie en de uitvoering van het project.

Stichting Cultureel Erfgoed NHN steunt De Groene Zwaan met 25.000 euro.

Onderstaand persbericht spreekt voor zichzelf. Het mag duidelijk zijn dat De Groene Zwaan hier heel blij mee is en dat wij heel trots zijn dat Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord ons zo wil helpen.

OUDKARSPEL/DE RIJP – Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord doet aan Stichting De Groene Zwaan in De Rijp de toezegging van een bedrag van € 25.000,- als bijdrage in de renovatie van cultureel centrum De Groene Zwaan. De renovatie is urgent: als op korte termijn geen grootschalig onderhoud wordt gepleegd, dreigt het gebouw verloren te gaan.

Cultureel centrum De Groene Zwaan is gevestigd in de voormalige Lutherse kerk aan de Rechtestraat in De Rijp en wordt wel ‘het Paradiso van de polder’ genoemd. Op cultureel gebied zijn er talloze activiteiten, zoals concerten, tentoonstellingen en lezingen. De drie monumentale panden van De Groene Zwaan zijn dringend aan een restauratie toe. De totale renovatie van de gebouwen vraagt een investering van € 407.000,-.

Unieke combinatie

De Groene Zwaan heeft een grote cultuur-, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde, doordat de panden een unieke combinatie vormen van kerk, pastorie en consistorie uit de 18e eeuw. “Daarvan zijn er nog weinig overgebleven”, zegt Wouter Eecen van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord. “Het zou zonde zijn als het verloren gaat.”

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord richt zich op de instandhouding en bescherming van cultureel erfgoed in dorpen en steden binnen de provincie Noord-Holland en in het bijzonder de noordelijke regio daarvan. Daarbij gaat het om gebouwen die van wezenlijk belang zijn voor het behoud van kenmerkende dorps- en stadsgezichten, maar die niet in aanmerking komen voor financiële bijdragen van Rijksoverheid of gemeente, zoals oude windmolens,  industrieel erfgoed of woonhuizen.

Voor rijksmonument De Groen Zwaan is in dit geval een uitzondering gemaakt.

Gemeente Alkmaar verstrekt extra subsidie voor crowdfunding

Naar aanleiding van de succesvolle crowdfunding, heeft de gemeente Alkmaar besloten de kosten die gepaard zijn gegaan met de crowdfundingscampagne voor haar rekening te nemen. Het gaat b.v. over de kosten voor de ondersteuning vanuit het crowdfundingsplatform Voordekunst en het laten maken van promotiemateriaal. Dat is natuurlijk een prachtige opsteker voor De Groene Zwaan. Het is namelijk een fors bedrag dat we nu extra beschikbaar hebben om de restauratie te kunnen realiseren. Geweldig dat de gemeente zo meedenkt en meewerkt met de restauratie.

Op dit moment lopen er nog meer initiatieven die positief lijken uit te pakken voor de financiering van de totale restauratie. Daarover hopen we in de komende weken meer informatie te verstrekken. Op dit moment staat de teller formeel op 151.293 euro.

Rabo Waterland Coöperatiefonds draagt bij aan restauratie

Het Rabo Waterland Coöperatiefonds heeft kortgeleden besloten 10.000 euro bij te dragen aan de restauratie van De Groene Zwaan. Daarmee komt de Stichting De Groene Zwaan weer een stapje dichter bij de realisatie van de restauratie, zoals die in 2018 is voorzien. Na het succes van de crowdfundingsactie, is de bijdrage van het Rabo Waterland Coöperatiefonds een volgende mooie opsteker. Wij danken hen daarvoor heel hartelijk en het geeft ons het vertrouwen dat we de rest van de financiële dekking ook voor elkaar gaan krijgen. De teller staat nu op ruim 142.000 euro, dus 35% van het totaal.

Crowdfunding gestart

Gisteravond is de crowdfundingsactie voor de restauratie van De Groene Zwaan ‘Ik geloof erin!” gestart met een daverende kick-off avond in de Groene Zwaan. Vele oud-Zwaan-gangers en nieuwe Zwaan-gangers konden zien en horen waarom de restauratie van De Groene Zwaan dringend noodzakelijk is. Het bestuur van de stichting gaf aan dat, indien we nu niet restaureren, het pand over vijf jaar niet meer geschikt is voor het ontvangen van bezoekers.

Jeanneke Scholtens en Maaike Bosma, de initiatiefnemers van de crowdfunding, hadden een avond vol verrassingen georganiseerd. Iedereen kon een strippenkaart kopen, waarmee ze op reis gingen door het hele pand: van de theekamer, naar de grote zaal en de kleedkamer en van de keuken tot de studio’s en het woonhuis. Sommigen hebben zelfs een kijkje genomen op de zolder. Op al die locaties stonden bekende Rijpers klaar om iets speciaals te doen. Zang met gitaarbegeleiding door Renate Houtman en Paul Lenders, een biertje – gratis beschikbaar gesteld door brouwerij Leeghwater- drinken bij Cor Blokdijk, de geschiedenis van de Groene Zwaan laten vertellen door Fred Hoek en Wim Heine, een stoelmassage van Noëly Hofstra van Es met muzikale begeleiding van Richard Koppes, op de foto met Katelijn de Vries-Heine en Marielle Zwart, een gedicht met Brenda Heijnis, een plaatje aanvragen bij Bas Icke (Baszooka) en op visite bij onze beheerders Joop en Pauline met hapjes beschikbaar gesteld door Ernst van “Bij Ernst”.

Om middernacht ging de site voor de crowdfunding in de lucht en kon het resultaat van deze mooie avond bekend worden gemaakt: 2832 euro! Dat werd vervolgens uitbundig gevierd door de nacht dansend in te gaan op muziek van de aangevraagde platen die door Baszooka werden gedraaid. Hoe mooi kan het zijn!

Als je wilt doneren, dan kan dat. Ga naar https://www.voordekunst.nl/projecten/5952 en geef voor het behoud van onze Zwaan.

 

Jeanneke en Maaike starten Crowdfunding voor De Groene Zwaan

40 dagen, 40.000 euro.

Wij zijn de Crowdfundingsactie ‘Ik geloof erin’ gestart. We gunnen De Groene Zwaan een nieuw verenpak, want dat is o zo nodig… Het bestuur is druk bezig met subsidies en fondsen voor de restauratie. Wij gaan voor de laatste 10% van het totaal benodigde bedrag van 400.000 euro.

Helpen jullie dus mee 40.000 te werven? Alle beetjes helpen. 30 september gaan we van start met een kick off! Een crowdfundingsavond, waarbij al het geld ten goede komt aan de restauratie.

De Groene Zwaan in ere hersteld!
Help mee en maak de restauratie mogelijk

Kom 30 september naar De Groene Zwaan, reserveer op www.degroenezwaan.nl/kaarten, of doe je bijdrage op www.voordekunst.nl vanaf 1 oktober.

Wij geloven erin, jij ook?
Jeanneke Scholtens en Maaike Bosma 

Toezegging subsidie door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op 1 september kregen wij het nieuws dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Groene Zwaan een subsidie heeft verstrekt voor de uitvoering van het Onderhoudsplan. Dat is goed nieuws, want met deze BRIM subsidie kunnen we een een deel van het restauratieplan voor De Groene Zwaan uitvoeren.

Binnenkort volgt meer nieuws over de crowdfunding voor de restauratie van De Groene Zwaan.