De Groene Zwaan

Intiem theater en concertpodium in De Rijp (NH)

Het beleid van de Stichting De Groene Zwaan is erop gericht om de panden in stand te houden. Dat doet de Stichting door culturele- en sociale activiteiten te organiseren voor een breed publiek. De opbrengsten daarvan, samen met de overige opbrengsten, bieden voldoende middelen om dit doel te kunnen realiseren. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het onderstaande laatste goedgekeurde jaarverslag.