De Groene Zwaan

Intiem theater en concertpodium in De Rijp (NH)

De Groene Zwaan, gevestigd aan Rechtestraat 12, 1483BD De Rijp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

  • Email: info@degroenezwaan.nl
  • Telefoon: 0299-671697
  • Post: Rechtestraat 12, 1483BD De Rijp
  •  

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Groene Zwaan verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt wanneer u een formulier op de website invult waarmee u toegangskaarten bestelt of een verzoek doet om contact met u op te nemen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  •  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degroenezwaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Groene Zwaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen om uw bestelling van toegangskaarten te bevestigen of om veranderingen aan u door te kunnen geven
– U te kunnen bellen of e-mailen indien u dit ons verzoekt
De wettelijke grondslag hiervoor is de toestemming die u verleent wanneer u een formulier op de website invult en verstuurt.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Groene Zwaan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Groene Zwaan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groene Zwaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek om contact op te nemen afgehandeld is respectievelijk zodra de voorstelling waarvoor u toegangskaarten besteld heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groene Zwaan deelt geen gegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Groene Zwaan gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Groene Zwaan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degroenezwaan.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Groene Zwaan wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Groene Zwaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@degroenezwaan.nl

21 april 2018